Selecteer een pagina

Privacyverklaring

Lef ontwerp verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, de klanten van klanten, prospects en andere contactpersonen. Lef ontwerp doet dit om de klant zo goed mogelijk van dienst te zijn en te helpen de doelstellingen te bereiken en de gewenste werkzaamheden uit te voeren. Dit privacy statement legt uit waarom en op welke manier ik de persoonsgegevens verwerk.

Lef ontwerp, gevestigd aan de Paulus Potterstraat nummer 13 in Twello, besteedt de uiterste zorg aan deze website en de betrouwbaarheid en actualiteit van de daarin opgenomen gegevens. Ook bij alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden echter niet worden voorkomen. Lef ontwerp is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en/of onjuistheden. Lef ontwerp is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring..

Lef ontwerp

Lef ontwerp; een eenmanszaak, online crossmediaal reclame en adviesbureau. Visuele communicatie. Deze privacyverklaring is opgesteld om helderheid te geven over alle verwerkingen, ook wanneer Lef ont werp samen met andere partijen persoonsgegevens verwerkt.

Persoonsgegevens
Lef ontwerp verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten van Lef ontwerp, en/of omdat je deze aan Lef ontwerp verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die Lef ontwerp kan verwerken.
Voor- en achternaam
Adresgegevens (adres, postcode en woonplaats)
Telefoonnummer
E-mail
Beroep en/of functietitel
Transactiegegevens
IP-adres
Gegevens over je activiteiten op onze website
Internetbrowser en apparaat type
Overige persoonsgegevens die u actief telefonisch of via onze website verstrekt

Waarom verwerkt Lef ontwerp deze persoonsgegevens
Lef ontwerp verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Wettelijke verplichtingen
Een deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor het voldoen aan de belastingplicht.

Klantenadministratie en dienstverlening
In de klantenadministratie houd Lef ontwerp bij wie de klanten zijn met de daarbij behorende relevante contactpersonen. Van deze contactpersonen houd Lef ontwerp verschillende persoonsgegevens bij, zodat Lef ontwerp de diensten optimaal kan uitvoeren. Denk hierbij aan contactdetails om je te kunnen bereiken, maar ook gegevens over jou interessegebieden en werkzaamheden zodat we u zo goed mogelijk van advies en informatie kunnen voorzien. Daarnaast gebruikt Lef ontwerp gegevens voor het kunnen versturen van offertes en/of overeenkomsten voor het afleveren van producten of diensten.

Lef ontwerp is bereikbaar via verschillende (online) kanalen zoals telefoon, e-mail, post, LinkedIn, Facebook, Instagram etc. Om dat mogelijk te maken verwerkt Lef ontwerp ook persoonsgegevens.

Als Lef ontwerp een opdracht uitvoert voor een klant, krijgt Lef ontwerp ook te maken met persoonsgegevens. Het kan zijn dat Lef ontwerp voor dit soort opdrachten een verwerkingsovereenkomst aanbied, waarin alle kaders met betrekking tot het opslaan, beheren en verwerken van de persoonsgegevens staan.

Rechten van betrokkenen
De AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, regelt dat iedere betrokkene rechten heeft. Lef ontwerp doet haar uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Wil je gebruikmaken van je rechten of heb je vragen/opmerkingen? Neem dan contact met mij op via info@lefontwerp.nl of 06 231 542 74.

Informatie en inzage: je kunt inzage krijgen in de persoonsgegevens die Lef ontwerp van jou verwerkt. Daarnaast vertelt Lef ontwerp je graag meer over het hoe en waarom Lef ontwerp juist die persoonsgegevens verwerkt.
Rectificatie: je kunt ten allen tijde een wijziging in je persoonsgegevens doorgeven, als je bijvoorbeeld het idee hebt dat Lef ontwerp onjuiste gegevens van je heeft.
Vergetelheid: je hebt het recht tot het laten verwijderen van je persoonsgegevens. Het kan dan wel voorkomen dat we ze voor andere doeleinden nog moeten verwerken, bijvoorbeeld voor de administratie of voor het inactieve mailbestand.
Beperking: je kunt de verwerking van je persoonsgegevens laten beperken als je het idee hebt dat Lef ontwerp de gegevens onrechtmatig of onjuist verwerkt.
Bezwaar, recht tot verzet: je kunt bezwaar indienen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als het om marketingdoeleinden gaat, zal Lef ontwerp de verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
Intrekken: je kunt per verwerking je toestemming intrekken.
Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: we horen het uiteraard graag wanneer je denkt dat Lef ontwerp niet in overeenstemming met de AVG handelt. Wil je rechtstreeks schakelen met de Autoriteit Persoonsgegevens? Dan kan je daar ook een klacht indienen

Bewaartermijn
Lef ontwerp bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, of wettelijk bepaald is. Lef ontwerp heeft (net zoals elk bedrijf) wel een fiscale bewaarplicht van 7 jaar. Hierdoor is Lef ontwerp genoodzaakt om o.a. facturen minimaal 7 jaar te bewaren.

Grondslag van de verwerking
Zoals toegelicht in dit privacyverklaring verwerkt Lef ontwerp sommige persoonsgegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst, sommige gegevens met jouw toestemming en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang; het kunnen uitvoeren van onze doelstellingen.

Derde ontvangers
Voor de uitvoering van de werkzaamheden schakelt Lef ontwerp dienstverleners in. Dit kunnen derde ontvangers zijn, maar ook subverwerkers. Denk hierbij aan de serverhost, de leverancier van het CRM systeem, de externe ICT service, Google (Analytics) en e-mailmarketingsysteemaanbieders. Maar ook partijen zoals drukkerijen en postverwerkers.

Persoonsgegevens worden slechts aan derden beschikbaar gesteld wanneer deze gegevens nodig zijn voor de derde partij ter uitvoering van de betreffende diensten. Wanneer Lef ontwerp de persoonsgegevens aan een derde verstrekt, zorgt lef ontwerp er onder andere met een verwerkersovereenkomst voor dat de gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Uitsluitend wanneer Lef ontwerp hiertoe wettelijk verplicht is, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Beveiliging
Lef ontwerp neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en onrechtmatige toegang tot jouw persoonsgegevens te voorkomen. Alleen noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens, welke zijn afgeschermd door verschillende beveiligingsmaatregelens zoals: beveiligingssoftare, wachtwoorden voor elektronische systemen, SSL (beveiligde internetverbinding) en back-ups. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd.

Cookie verklaring
Lef ontwerp gebruikt cookies op de website om de dienstverlening te verbeteren, onze website naar behoren te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in deze privacyverklaring. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Heb je vragen of opmerkingen? Dan kan je altijd contact opnemen met Kylie Hulsebos van Lef ontwerp doormiddel van het contactformulier op de website,
via e-mail (info@lefontwerp.nl) of door te bellen of whatsappen naar 06 231 542 74.